Obiective

Despre această aşezare milenară unde valurile bătrânului Olt lovesc zidurile Mânăstirii Cozia lăcaş sfânt ctitorit de marele voievod al ţării Româneşti Mircea cel Bătrânşi, se ştie încă de pe vremea străbunilor daci.

Legenda spune că un cioban se spovedeşte călugărilor mănăstirii Cozia spunându-le că el s-a vindecat de „metehnele trupului” scăldându-se într-un lac din „câmpul lui Căliman”. Crede că acest lac are „puteri cereşti din moment ce el nu mai are dureri de spate, iar oile rănite s-au vindecat”. Călugării au verificat mărturia ciobanului şi au găsit chiar în jurul mănăstirii izvoare de unde „cură piatră pucioasă”. Meşteri în a vindeca diferite „metehne ale trupului” construiesc pe lângă mănăstire o „bolniţă” (un fel de spital) unde oamenii bolnavi vin să se trateze.

Însuşi ctitorul mânăstirii Cozia domnitorul Mircea cel Bătrân a venit şi s-a tratat aici la bătrâneţe. Mai târziu va veni spre vindecare şi urmaşul său Matei Basarab.

După 1900 la Călimăneşti se construieşte „Hotel Central”, dotat cu o bază de tratament, la început băi, iar apoi cu diferite proceduri balneare. Tot odată pacienţii fac şi cure interne cu ape minerale de la izvoarele care se află atât la Călimăneşti-Centru, cât şi la Căciulata.

Staţiunea, în timp se extinde către Căciulata unde există izvoare termale şi minerale din belşug, iar apoi către Cozia, prin construirea de hoteluri şi baze de tratament.


Mânăstiri

Mânăstirea Cozia – ctitoria şi necropola lui Mircea cel Bătrân şi a monahiei Teofana, mama lui Mihai Viteazul.
Mânăstirea Dintr-un Lemn – construită din lemnul unui stejar uriaş, în trunchiul căruia s-a găsit în secolul al XVI-lea, o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni.
Mânăstirea Govora – construită în secolele XIV-XV de Vlad Dracul şi de Radu cel Mare.
Mânăstirea Stănişoara – amplasată la poalele masivului Cozia.
Mânăstirea Turnu – ctitoria episcopului de Râmnic, Varlaam, Mitropolit al Tării Româneşti; aici se găsesc chilii săpate în stâncă.